IURATUS - Szkolenia prawne


Zakres tematyczny szkoleń.

Specjalizuję się w szkoleniach związanych z szeroko rozumianym dochodzeniem należności oraz prawnych aspektach obrotu gospodarczego, w tym ochronie danych osobowych. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

 • Szeroko rozumianą ochronę danych osobowych,
 • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Zasady zawierania i zabezpieczania umów handlowych,
 • Zabezpieczanie wierzytelności,
 • Sądowe postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
 • Zasady współpracy z komornikami sądowymi oraz formalną kontrolę działań komorniczych,
 • Formalne aspekty weryfikacji kontrahentów,
 • Zasady prowadzenia działań windykacyjnych przez spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości.
Prowadzę praktyczne warsztaty z zakresu m.in. sądowego postępowania egzekucyjnego, sposobów zabezpieczania wierzytelności, prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej, zasad zawierania umów handlowych, prawnych aspektów windykacji. Zakres szkoleń obejmuje również zagadnienia z prawa cywilnego, rodzinnego czy wekslowego.

Dla kogo szkolenia?

Szkolenia dedykuję w szczególności osobom, które w wyniku różnych kolei swoich losów zawodowych zajmują się w swojej pracy windykacją, obsługą wierzytelności czy zawieraniem umów z kontrahentami i chcieliby poszerzyć wiedzę w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o jej praktyczną stronę . Największe korzyści ze szkoleń odnoszą osoby, które mają już pewne doświadczenie i potrzebują poszerzenia i uporządkowania swojej wiedzy i praktyki. Szkolenia przeznaczone są w szczególności dla:
 • Przedsiębiorców,
 • Osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z windykacją, obsługą wierzytelności czy przy zawieraniu umów z klientami/kontrahentami,
 • Pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
 • Zarządców nieruchomości,
 • Pracowników banków spółdzielczych i SKOK-ów.
W czasie szkoleń chętnie odwołuję się do przykładowych problemów zgłaszanych przez uczestników, co zwiększa możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Udział w szkoleniach nie wymaga od uczestników przygotowania prawniczego, chociaż posiadane doświadczenie zawodowe ułatwia przyswajanie treści szkolenia.

Przykładowa tematyka szkoleń

Skuteczna Windykacja należności i egzekucja komornicza z uwzględnieniem najnowszych zmian
Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w kontekście najnowszych zmian